Dafabet领导


党委书记  王罡: 信箱:85305528@QQ.COM

 

党委副书记、院长  黎进深: 信箱:407615461@QQ.COM

 

党委专职副书记  潘光才:  信箱:445166437@QQ.com

 

党委委员、副院长  卢玉琳:  信箱:540407282@163.com

 Copyright© 2015 All Rights Reserved. Log masuk Dafabet 2023  京ICP备15000288 号

HTML MAP|XML MAP|TXT MAP